Финансов аспект

Предполага стратегическо планиране, с цел възвръщаемост на вложените средствата и прозрачна отчетност

  - Откриване на банкова сметка от името на ЕС и начини за опериране с наличностите по тях (по избор и желание на собствениците);
  - Изготвяне и приемане на годишен бюджет на ЕС;
  - Водене на професионално счетоводството – Регистър на разчетите и Книга за приходи и разходи на ЕС;
  - Изпълнение на финансови задължения и контрол при заплащане на такси, сметки и др., свързани с договорните отношения на ЕС с трети лица, както и с членове на самата ЕС;
  - Събиране на дължимите от отделните собственици суми, чрез няколко начина ( в брой на място в ЕС, в офиса на "РОЯЛ-ЛУКС" ООД, чрез персонални клиентски номера на касите на EasyPay или чрез платформата на E-Pay, както и по банков път);
  - Предоставяне на 24-часов онлайн достъп, в реално време, до цялата информация касаеща етажната собственост и собствениците, обитателите на самостоятелни обекти в нея.