Текущо обслужване и поддръжка

Текущата поддръжка на сградата е от изключителна важност за поддържане на адекватно ниво н функционалност на съоръженията й, както и здравословна и хигиенна, за обитаване среда.

    - Почистване на общите части и прилежащите площи;
    - Извършване на дребни ремонтни работи по общите части – подмяна крушки, ремонт брави и ключове и др.;
    - Комуникация с инфраструктурните дружества и осигуряване на незабавно действие от тяхна страна при аварии;
    - Осигуряване на текущо обслужване за асансьора;
    - Осигуряване на подходящи специалисти за отстраняване на непредвидени повреди по електро, ВиК, ОиВ и др. системи в общите части и отделните жилища;