Управление и поддръжка на етажна собственост

Всяка сграда трябва да бъде управлявана и поддържана с цел съхраняване във времето и повишаване стойността на жилищата.