Управление и поддръжка на имоти

Печелиш повече

Услугата включва широк кръг от дейности, свързани с начина на ползване, стопанисване и нуждата от специална поддръжка на даден имот.

 

След провеждане на бърза консултация и анализ на нуждите, ние ще Ви предложим персонализирана услуга на удовлетворяваща цена.  

Заяви    тук         
безплатна консултация,
за да получиш твоята! уникална оферта 

Представяме Ви малка част от листа с ангажименти, които поемаме за Вас

Поддържаме документацията на имота;
 

Грижим се за навременното плащане на сметки, данъци, застраховки и други ;

Подсигуряваме спазването на договорните отношения - заплащане на наем в срок, липса на задължения за режийни разходи,  и др.

Провеждаме активна комуникация с наемателите с цел висока събираемост на наемите и увеличаване на Вашия доход.

 Представляваме  собствениците пред държавни институции, комунални дружества и други физически и юридически лица. 

 Организираме, контролираме и администрираме  процесите по отдаване под наем;

Организираме и извършваме текущата поддръжка на имота / камериерски и технически услуги/;

 Организираме и извършваме на ремонтни дейности;

 Грижим се професионално за цялостното обзавеждане на жилището;

Ползваме се с доверие на собствениците чрез регулярно изпращане на писмени гаранции и  информация относно случващото се;

Предоставяме удивителни условия, невероятни отстъпки и консултации със специалисти в областта на застрахователните услуги, в сътрудничество с един от доказаните застрахователни брокери;