Law

ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ

Юридически консултации, изготвяне на документи, процесуално представителство

Analyzing Graphs

УПРАВЛЕНСКО КОНСУЛТИРАНЕ

* за управлението на недвижима собственост

Анализ на стратегията, разработка на стратегия, проектиране и внедряване на методи, оптимизиране на процесите, методи за организационно развитие.

Handyman Tools

ТЕХНОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ

При колебания в избора на материали и/или дейности, можете да поискате предложения за технологични решения или срявняване полезността, ефективността и др. критерии на различните варианти.